השתלמויות מטעם היחידה לטיפול בפגיעות מיניות במיקוד משפחה

היחידה לטיפול בפגיעות מיניות בגישה משפחתית של מכון "שילוב" מציעה השתלמות בת 3 ימי למידה.

היחידה הוקמה לפני כעשרים שנה ועובדים בה מטפלים משפחתיים שהוכשרו לטיפול בנושא.

הסדנאות מועברות בכל רחבי הארץ.

בכל השתלמות תיכלל מצגת שתישלח למשתלמים לפני כל מפגש.

שימו ♥ – אנו ממליצים להזמין השתלמות בת 3 ימים, אך ניתן להזמין גם יום או יומיים.

טיפול בגיעות מיניות

יום השתלמות מס' 1 – המודל המשפחתי התלת-שלבי של מכון "שילוב" (3 שעות אקדמיות)

א.      הצגת המודל המשפחתי התלת-שלבי של "שילוב" לטיפול בגילוי עריות. הטיפול כולל עבודה עם הנפגע/ת, יתר בני המשפחה והפוגע/ת (כאשר הדבר אפשרי), בנפרד וביחד לפי שיקולים טיפוליים.

ב.      הצגת מקרים וניתוחם + משחקי תפקידים, תוך התמקדות בשלב הראשון של הטיפול.

* ביום הראשון תחולק חוברת על המודל הטיפולי של מכון "שילוב" וחוברת הכוללת שני מאמרים הדנים בשימוש בווידאו ככלי טיפולי.

יום השתלמות מס' 2 – טיפול בגילוי עריות עם נפגעים/ות ו/או פוגעים/ות (3 שעות אקדמיות)

א.      הצגת רקע ואפיונים של משפחות שיש בהן פוגעים ו/או נפגעים.

ב.      הצגת גורמי פגיעות.

ג.       הצגת המרכיבים התורמים להצלחת טיפול

ד.       כלים לעבודה עם פוגעים, סרגל אמפתיה, סרגל אחריות, מעגל עבירה[לנקד].

ה.      היכרות עם ערכת קלפים ייעודיים לטיפול במתמודדים עם פגיעות מיניות "קלפים פתוחים"* (הערכּה הופקה ע"י מכון "שילוב").

ו.       התנסות בשימוש בערכה על בסיס מקרים טיפוליים.

ז.       הצגה וניתוח מקרים + משחקי תפקידים.

* משתתפי ההשתלמות יוכלו לרכוש את ערכת הקלפים בתום המפגש.

 

קלפים לטיפול במתמודדים עם פגיעות מיניות – מכון "שילוב" ירושלים.

קלפים לטיפול בפגיעות מיניות- מכון שילוב
קלפים לטיפול בנפגעי מין- מכון שילוב ירושלים

יום השתלמות מס' 3 – סרט על טיפול במשפחות עם גילוי עריות (3 שעות אקדמיות)

א.      פוסט-טראומה ותחושות נפגעוּת מינית.

ב.      הצגת הסרט הלימודי "מתהום לתקווה" על טיפול בגילוי עריות ודיון על הסרט (הסרט הופק ע"י מכון "שילוב" והוא על מטופלים ביחידה).

 

לפרטים נוספים והרשמה נא לפנות למזכירות בטלפון: 02-625-1390

או במייל: shiluvft1@gmail.com