שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

קורס בסוגיות מתקדמות בטיפול משפחתי

קורס בסוגיות בטיפול משפחתי הינו חלק מדרישות האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי לקבלת הכרה כמדריך משפחתי מוסמך לטיפול משפחתי וזוגי.

* נושא הקורס בסוגיות ישתנה מעת לעת, יש לעקוב אחרי הפרסומים.

פרטים על הקורסים שצפויים להיפתח בקרוב –
– קורס כישורי אילתור בטיפול – תשע”ו (2016)
– קורס ההתקשרות נשארת במשפחה