שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי
שילוב-מכון לטיפול משפחתי וזוגי הלבנון 6 ת.ד 6343 ירושלים. טל: 02-6251390, פקס 02-6250666 דוא"ל shiluvft1@gmail.com