שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

הרשמה לניוזלטר

...

פרטים נוספים על קורס CPP תשע"ח

כל טראומה בגיל הרך עלולה לפגוע בהתקשרות...

סרט בנושא טיפול במשפחות עם גילוי עריות

א. פוסט טראומה ותחושות נפגעות מינית.

ב. הצגת הסרט הלימודי...

טיפול בגילוי עריות עם נפגעים/ות ו/או פוגעים/ות

א. רקע ואפיונים של משפחות שיש בהן פוגעים ו/או...

המודל המשפחתי התלת שלבי של מכון שילוב

א. הצגת המודל המשפחתי התלת-שלבי של "שילוב" לטיפול בגילוי...