שילוב מכון לטיפול משפחתי וזוגי

סרט בנושא טיפול במשפחות עם גילוי עריות

א. פוסט טראומה ותחושות נפגעות מינית.

ב. הצגת הסרט הלימודי...

טיפול בגילוי עריות עם נפגעים/ות ו/או פוגעים/ות

א. רקע ואפיונים של משפחות שיש בהן פוגעים ו/או...

המודל המשפחתי התלת שלבי של מכון שילוב

א. הצגת המודל המשפחתי התלת-שלבי של "שילוב" לטיפול בגילוי...

יום השתלמות בנושא טיפול בפגיעות מיניות 25.4.2017

היחידה לטיפול בפגיעות מיניות במיקוד משפחה של מכון "שילוב"...

הוראות הגעה למכון שילוב

הוראות הגעה ברכב למכון שילוב: מכון שילוב נמצא ברח' הלבנון...